Fotovoltaik sistemin işleyişi

Photovoltaik
  1. Fotovoltaik paneller, gelen ışınlarını güneş pilleri içinde oluşan fotoelektrik etki sayesinde elektriğe dönüştürür.
  2. Günümüzde paneller, sayıları 60 ila 72 arasında değişen ve birbirine bağlı güneş pillerinden oluşur.
  3. Paneller bir montaj sistemiyle çatıya ya da arazi üzerine sabitlenir. Doğru akım olarak üretilen elektrik, bir çevirici üzerinden alternatif akıma dönüştürülür.
  4. Ardından üretildiği noktada kullanıma ya da ana elektrik şebekisine aktarılmaya hazır hale gelir.

İşletmeci ürettiği elektriği ilgili mevzuatın kapsamı içinde belirlenen birim fiyatla ana şebekeye aktarabilir.