Fotovoltaik

Türkiye’de yenilenebilir enerjilere yatırım her geçen gün gelişmektedir; Kyoto Protokolü’nün süresinin dolmasından sonraki çalışmalarda varılan Paris İklim Anlaşması’nın da yaratacağı yeni ivmeyle önümüzdeki yakın gelecekte Türkiye’de de büyük bir genişleme beklenebilir. Fotovoltaik, enerji üretiminin yenilenebilir kaynaklara yöneldiği günümüzde bu alandaki en önemli teknolojilerden biri. Çünkü fotovoltaik güneş enerjisinin elektriğe dönüştürülmesinde sürdürülebilir ve çevre dostu bir seçenek. Verimlilik düzeyi her geçen gün yükselen ve üretim gücü optimize edilmiş güneş pilleri, coğrafi konumuyla üretime son derece elverişli olan Türkiye’de fotovoltaik teknolojisine yapılan yatırımın karşılığını veriyor.

Planlama

Planlamada dikkate alınması gereken unsurlar şunlardır:

  • Mevcut çatı veya Arazi yüzeyi, malzemesi ve eğimi
  • Fotovoltaik panelinin türü ve kalitesi
  • Yatırım ve üretim giderleri
  • Öz kaynaklarla ya da dış finansman
  • Ana şebekeye aktarımda ücretlendirme ve diğer teşvikler
  • Uygulama ve montaj konusunda uygun firmanın (EPC) seçimi

Uygun fotovoltaik panelinin seçimi

Fotovoltaik enerji üretiminde polikristal paneller uygun fiyatarı dolayısıyla yaygındır. Fakat bu panellerin verimliliği monokristal panellere kıyasla daha düşüktür. Monokristal panellerin üretimi daha karmaşık ve maliyetli olduğundan fiyatları da daha yüksektir, ama buna karşılık üretim aşamasındaki verimleri yüksektir. Daha düşük maliyetli bir seçenek olan ince film panellerin etkinlik dereceleri düşüktür. Fakat bu paneller hammadde tasarrufuyla, esnek kulanım imkanlarıyla ve dağınık ışık koşullarında daha iyi verimle öne çıkmaktadır. Planlama uzmanınız tesisin kurulacağı ortam koşullarına ve üretimi etkileyecek faktörlere göre size en uygun panel tipini önerecektir.

Üretime geçildikten sonraki değişen giderler

Panel, çevirici ve kablo gibi ürünlerin yanısıra montaj, sayaç, ana şebekeye bağlanma gibi masrafların da planlama aşamasında dikkate alınması gerekir. Bakım, onarım, sigorta primleri de üretim aşamasına geçildiğinde devreye girecek daimi masraflardan (değişen giderler) bazılarıdır. Fakat bu masraflar oldukça düşüktür ve yıllık olarak sistem kurulumunun yaklaşık yüzde birden üç kadar denk düşer.

Sürdürülebilirlik

Fotovoltaik, bugüne dek binlerce kez test edilmiş çevreye dost, sürdürülebilir ve bağımsız bir elektrik üretim yöntemidir. Ekoloji ile ekonomikliği en iyi şekilde birleştiren fotovoltaik paneller; üretilen elektriğin ana şebekeye verilebilmesi, uygun koşullarda krediler ve giderek düşen maliyetler gibi etkenler dolayısıyla cazip bir yatırım fırsatı sunuyor.