Planlama

Özenli bir planlama için, sistem bileşenlerinin piyasadaki seçenekleri, planlama, dolayısıyla da simulasyon yazılımlarının tanıma ve deneyim önemlidir. Her tesis kendine özgüdür ve kendi özelliklerine göre planlanmaldır. Paneller, çevirici, altyapı, enerji hatları ve koruyucu sistemler birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Planlayıcı, “Bir fotovoltaik tesis öyle kurulmalıdır ki sonraki 30 yıl kusursuz işlemelidir” sözünü hayata geçirebilmek için pek çok konudaki; özellikle de statik, elektroteknik, çatı kaplama işleri ve arazi bilgisini birarada değerlendirebilecek durumda olmalıdır.